ورزش در آب: ورزشی که به صورت شنا، واترپلو یا گشت و گذار در آب یا تمرین در آن باشد. ورزش های آبی شامل گشت و گذار در آب، غواصی، بازدید از ساحل، شنا در استخر روباز یا شنا در دریاچه ها و رودخانه ها است. دریاچه ها، رودخانه ها