یکی از فعالیت های تخصصی آکادمی شنای امپراطور آب درمانی و ورزش در آب در اصفهان است. در این مقاله قصد داریم تا شما را با متد های آموزشی ورزش در آب و آب درمانی آشنا کنیم. همچنین کلاس آب درمانی در اصفهان را معرفی میکنیم. آب درمانی چیست؟ آب