تحقیقات نشان داده افرادی که به صورت مرتب شنا میکنند نسبت به سنشان 20 سال جوان تر اند. چرا شنا؟ رسیدن به تناسب اندام با شنا از نگاهی نه تنها کاری سخت یا طاقت فرسا نیست، حتی با رغایت کردن چند پارامتر ساده می تواند به روشی مفرح و لذت