با این اصول آموزشی برای رسیدن به تناسب اندامتان آشنا شوید با توجه به اینکه افراد مختلف، توانایی ها و نقاط قوت مختلف دارند، طراحی یک برنامه آموزش عمومی کار ساده ای و البته درستی نیست، اما دستورالعمل های جهانی وجود دارد که هر کس می تواند از آن پیروی