ورزش شنا یکی از پرطرفدارترین ورزش هاست. آموزش دقیق و یادگیری صحییح تکنیک های چهارگانه شنا باعث پیشرفت سریع تر و بهتر در این ورزش می گردد.شناگر باید بتواند هر چهار تکنیک شنا را به صورت کامل و دقیق اجرا کند و این امر مسلتزم یادگیری صحیح و اصلاح تکنیک