شنای کرال سینه | شنای آزاد شنای کرال یا شنای آزاد یکی از پرطرفدار ترین روش های شنا کردن است. در این روش بدن کاملا کشیده و رو به جلو می باشد و همچنین نفس گیری منظم و صحیح از جمله مهمترین ارکان این روش می باشد. در این نوع