شنای کرال پشت

آموزش شنا، کرال پشت

مقدمات آموزش شنای کرال پشت مانند شنای کرال سینه است با این تفاوت که در این روش شناگر به جای خوابیدن بر روی شکم به پشت شنا می کند. در این شنا نفس گیری بسیار آسانتر از روش های دیگر است. با این وجود شناگر دید کافی نسبت به مسیری

ادامه مطب

آموزش شنا، شنای کرال سینه

شنای کرال سینه | شنای آزاد شنای کرال یا شنای آزاد یکی از پرطرفدار ترین روش های شنا کردن است. در این روش بدن کاملا کشیده و رو به جلو می باشد و همچنین نفس گیری منظم و صحیح از جمله مهمترین ارکان این روش می باشد. در این نوع

ادامه مطب